Комплексы анализов

Молибден в моче, спектрометрия (Mo)